☰ עורך דין שרון טל
  חברות בלשכת עורכי הדין ללא כפייה
   החזון  א. דרך  ש"ת  אוהבים  הצטרפות   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

שיתוף

החזון
 ראשי

עורכי דין שאוהבים את הרעיון של חברות ללא כפייה לשכה וולונטרית

1. הצטרפות דיגיטלית לתמיכה בשינוי חוק הלשכה - חברות ללא כפייה

2. חברות ללא כפייה - שאלות ותשובות


☰ Sharon Tal Diogines, Adv
חברות בלשכת עורכי הדין ללא כפייה      

  ראשי  שאלות ותשובות  הצטרפות

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד